April 12, 2013

BIRGIT NILSSON SOCIETY! Birgit Nilsson Sällskapet! Birgit Nilsson Selskabet! 

Elected as Head of the Board for Birgit Nilsson Society - March 23rd 2013

See in English: http://www.birgitnilsson.com/en/birgit-nilsson-museum/friends-society
Svenska: http://www.birgitnilsson.com/sv/svenstad-the-museum/vnfrening

And the fantastic Birgit Nilsson Museum: www.birgitnilsson.com


No comments:

Post a Comment